Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor onze organisatie. Mensen schenken hun vrije tijd om de doelen van de Stichting te verwezenlijken zonder dat er iets tegenover staat. Eén keer per jaar worden zij in het zonnetje gezet. Dat is het minste wat we kunnen doen. Een ieder kan vrijwilliger worden van de Stichting