Ideologie

De uitgangspunten van de Sanatan Dharma waarbij gelijkheid en gelijkwaardigheid worden uitgedragen, zijn onze basisprincipes. Deze zijn: Ahinsa, Dharma, Prema, Bodha en Seva. Ahinsa betekent niet geweldloosheid (Gandhianisme) maar respect voor het leven en de levende wezens. Vooral ook respect voor je eigen leven. Dharma omvat de relaties die we hebben waardoor we zijn wie we zijn. De relatie met het Goddelijke is belangrijk, maar ook met je medewezens, de aarde, de natuur en dit universum. Deze relaties moeten verdiept en onderhouden worden. Prema is liefde vanuit gelijkwaardigheid. Er mag geen discriminerend onderscheid uitgaan vanuit de verschillen (gender, kaste, seksuele voorkeur en religie). Bodha is kennis en inzichten verkrijgen, ruimte geven aan anderen voor zelfontwikkeling en waar mogelijk ook ondersteuning bieden. Seva is dienstbaar zijn omdat de Goddelijke ziel in ieder levend wezen aanwezig is. Het dienen van de ander is het dienen van God.