Donateur

De maandelijkse donateurs zijn in twee groepen; zij die hun bijdrage zelf overmaken en zij die een vaste bijdrage laten afschrijven via incasso. Voor en na de hoogtijdagen zijn er vele incidentele schenkingen. Soms doen mensen ook grote schenkingen. Dat is dan één keer per jaar of in de vijf jaar. Vanuit deze opbrengsten worden de vaste lasten betaald (hypotheek, water, gas, elektra en verzekeringen etc.) en onderhoud van het gebouw en terrein. Ook worden hieruit de maaltijden na de diensten verzorgd. Na een grote ramp wordt er actie ondernomen om geld te doneren (niet aan de samenwerkende hulporganisaties). Aan de lokale bevolking wordt hiermee hulpgoederen geboden door mensen die terplekke aanwezig zijn.

Giften kunnen worden overgemaakt op IBAN: NL 30 INGB 000 5070349 t.a.v. SSSDS (Stichting Shri Sanatan dharma Sabha). De stichting is een ANBI. Schenkingen zijn dus aftrekbaar van de belastingen.