BhagavadGita

Arjuna is een strijder die in een moreel dilemma zit. Hoe moet hij handelen? Tegenover het leger van zijn broers staat een leger waar zijn neven, leermeesters, ooms en dierbaren deel van uitmaken. ‘Waarom zou hij strijden tegen zijn dierbaren, bloedvergieten voor een stuk grond of voor aardse rijkdom?’, is zijn vraag. Verslagen en verward door zijn emoties en principes, vraagt hij aan Shri Krishna om hem de weg te wijzen. [syaan-niscitam bruhi tanme, shisya’ste aham]

Hij onderwerpt zich aan Shri Krishna als Zijn leerling en vuurt vraag na vraag af op zijn Guru. Shri Krishna beantwoordt zijn vragen maar werpt ook licht op zaken waar de vragen vandaan komen. Zijn woorden zijn een Goddelijke openbaring (bhagavad) voor hen die de weg van dharma (juist handelen) en karma (handelen) willen verenigen. Gita betekent ‘een lied’. Een lied dat gezongen werd door Krishna, die een neerdaling (avatar) is van Shri Vishnu.