Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor het organiseren en uitvoeren van de bijeenkomsten in samenspraak met de vrijwilligers. Het bestuur kent 9 bestuursleden. Ieder jaar wordt een financieel overzicht van het afgelopen jaar gemaakt. De voorzitter, penningmeester en secretaris vormen het dagelijks bestuur en zijn eindverantwoordelijken.

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr. Attry Ramdhani
Secretaris: Dhr. Jamuna Khedoe
Penningmeester: Dhr. Pal Radjie
Bestuurslid: Dhr. George Badal
Bestuurslid: Mevr. Mohini Datadin
Bestuurslid: Dhr. Koemar Janglie
Bestuurslid: Dhr. S. Biesram