Beleid

Doel: Het laagdrempelig aanbieden van ruimte en mogelijkheden voor het belijden van de eigen religie. Als gemeenschap verder ontwikkelen en zichtbaar zijn in de samenleving waar je je bevindt. De wekelijkse bijeenkomsten en lessen zijn een terugkerend onderdeel.

Beleidsplan: * Zorgen voor aantrekkelijke reguliere bijeenkomsten op de zondagen en de hoogtijdagen. Middels actualiseren van de themata van de diensten, die tweetalig zijn. Intensiveren van bezoek en aantrekkelijk maken van de vieringen door externe muziekgroepen/koren uit te nodigen.
* Aantrekken van nieuwe vrijwilligers en extra motiveren van huidige vrijwilligers.
* Ontwikkelen van lesmateriaal voor geestelijke bedienaren die werkzaam zijn op het gebied van rituelen en ondersteuning bij belangrijke levensmomenten.